Ford Taunus 17m Super

På Skeppsbrokajen våren 2009.